Nieuws

wat triggert jou deze week?


Tijdens het braininar zoemen we in op hoe je je als mens en als werkende verhoudt tot jezelf en tot de anderen.

Bijvoorbeeld: Wie ben je eigenlijk (soms weten we dat nog steeds niet) en wat heb je de wereld te bieden zonder jezelf kwijt te raken?

Dat zijn vragen die op het braininar behandeld worden en er is meer… je krijgt 5 praktische lessen uit het vierde brein. Maak alvast de onderstaande oefening en ervaar de hulp van je eigen vierde brein.

uit 1e verdieping - groei van je authentieke Zelf

Door braininist Jan Stans

Hoe zit het ook al weer?

Tijdens ons braininar maak je kennis met het Ego en zijn Schatkist. Daar zitten de belangrijkste wetten in, jouw eigen normen & waarden. Hieronder leggen we het graag uit, met hulp van de ideeën van Edwin Heus van GoudenAarde.nl.

Als je naar jezelf wijst en je zegt ‘ik ben’ dan wijs je altijd naar je hart. Dat is blijkbaar de plek waar je authentieke Zelf zit.

Als mens doen we in hoofdzaak (dus in ons hoofd) maar twee dingen. We denken en we voelen, hoewel dat laatste zich meer lijkt af te spelen in je buik. Het denken splitsen we in twee onderdelen: aan de rechterkant van je brein zit de Wijsheid van het Zelf en in de linker hemisfeer zit het Ego. Het grote verschil tussen de Wijsheid van het Zelf en het Ego is dat die laatste alles beoordeelt en zelfs veroordeelt. De Wijsheid van het Zelf kan dat niet. De Wijsheid van het Zelf weet welke keuzes er zijn voor je.Je kunt eens naar Jill Bolte-Taylor kijken op TED talks. Je klikt op: my stroke of insight.

Nu lijkt het alsof het Ego er alleen maar is om ons leven zwaar en onmogelijk te maken. Dat is gelukkig niet zo. Het Ego is er met opzet en met een speciale rol. Een hele belangrijke rol. Het Ego is de beschermer van jouw normen & waarden. Dit zijn niet zomaar algemeen aanvaarde normen & waarden, maar jouw persoonlijke normen & waarden. Deze zijn als wetten opgenomen in een gouden schatkist.

Deze schatkist vulde je Ego in de eerste 14 jaren van je leven door de gebeurtenissen die jij meemaakte en die je leerde vanuit je opvoeding. Door wat je bijvoorbeeld beleefde op school. Zo ontwikkelde jij (of beter je Ego) een overlevingsstrategie om te kunnen omgaan met situaties die voor jou negatieve gevoelens opleverden. Die overlevingsstrategieën werden zo jouw heilige wetten. Meestal zijn het er drie of vier. Het worden de triggerpoints van je gevoeligheid, je levenslessen.

Stel dat je op school of in je gezin vaak gepest werd, dan nam je Ego je in bescherming door te zorgen dat je er heel goed in werd om niet gezien te worden. Want als je ze je niet zagen, dan konden ze je ook niet meer pesten. In jouw schatkist zit dan een wet waarop geschreven staat: ik val nooit op.

Of stel dat je van je ouders altijd maar moest voldoen aan de hoge lat die steeds voor je werd gehouden.Dan nam je Ego je in bescherming door te zorgen datnooit wilde op geven en steeds bleef presteren.Want zo voldeed je aan de verwachtingen en kon je rekenen op hun liefde en goedkeuring. In jouw schatkist zit dan een wet waarop geschreven staat: ik geef nooit op.

Of stel dat je vanaf kind de steun en toeverlaat was van je ouders, dan zorgde je Ego ervoor dat je nooit nee zou zeggen en niemand in de steek liet. Want als je altijd klaar stond dan hadden ze waardering voor je, je was de beste. In jouw schatkist zit dan een wet waarop geschreven staat: ik zeg nooit nee.

Het gebeurt in de loop der tijd dat jouw wetten zich omvormen tot normen & waarden die ook voor alle andere mensen gelden. Het worden dan heilige wetten als:

  • Gij zult nooit opvallen
  • Gij zult nooit opgeven
  • Gij zult nooit nee zeggen

Ontstaat er in je leven een situatie waarin mensen deze wetten dreigen te overtreden of zelfs schenden, dan beschermt jouw Ego je met zijn oude overlevingsstrategie die past bij de situatie. Het kan dus zomaar gebeuren dat je compleet dichtslaat (dus niet opvalt) in een spannende vergadering waar de deelnemers nogal op elkaar zitten te vitten (dat lijkt best op pesten).

Of dat je als enige op kantoor tot ‘s nachts zit te werken omdat je vind dat het van je verwacht mag worden en omdat je je dood ergert aan al die mensen die om klokslag vijf naar huis gaan (die geven het op).

Ook kan het gebeuren dat jij altijd de klos bent als er werk te verdelen valt. Steeds als er iets te doen is op het werk, komt de klus op jouw bureau terecht. Je blijft de steun en toeverlaat van anderen, zolang jouw Ego je aan zijn wet houdt en je dus nooit nee zegt.

Zo vult de schatkist zich in je jonge leven met een paar wetten, hooguit 3 of 4. Het valt dus wel mee als het gaat om het aantal. In de volgende 7 à 9 jaar van je leven maak je dingen mee die het belang van de wetten nog extra bevestigden. Ze zitten goed verankerd in jouw overlevingssysteem. De rest van je leven zal je bezig zijn om je schatkist leeg te maken, oftewel om af te rekenen met jouw belangrijkste levenslessen.

Een kenmerk van je levenslessen is dat het per definitie zaken zijn die jou uit je kracht halen, waar je op leeg loopt. Het zijn zaken, gebeurtenissen of gedragingen van mensen die jou altijd zullen triggeren. Jouw Ego doet z’n best om je te beschermen op basis van de heilige wetten.

De pijn van het getrigger vindt je Ego niet goed voor je. Hij wil je die niet nog een keer laten voelen. Het kost je teveel energie, omdat je als mens (of beter gezegd: ons Ego) geneigd bent om alles wat je als niet positief ervaart, enorm uit te vergroten. Het voelt als erg negatief en neerdrukkend.

Er gebeurt nu iets bijzonders: er komt een emotie bij kijken. Eerst was er alleen een situatie maar nu laat je Ego je ook iets voelen. Het voorziet je Ego in de noodzaak om op te treden. Jij gelooft het omdat je het voelt en gevoelens liegen niet, denk je. Dus je Ego roept: ‘ik doe mijn best en bescherm je’.

En als je Ego zo hard roept dan ervaar je de emotie heftiger en voor je het weet word je overmand door je emoties. Probeer dan je Ego nog maar eens tot bedaren te krijgen … dat is vrijwel onmogelijk. Eerst moet de emotie weer afnemen, dan pas kalmeert je Ego en kun je weer luisteren naar de Wijsheid van het Zelf.

Als we niet zelf bewust besluiten tot deze noodzakelijke kalmte dan zorgt ons eigen systeem wel voor afkoeling. Door expressie te geven aan de emotie. Je gooit met je toetsenbord of slaat je muis op het bureau. Of erger … in ieder geval … je gooit het eruit. Ons eigen stelsel maakt ons duidelijk dat het tijd is om met dit soort herhalende situaties aan de slag te gaan, om er een les uit te leren. Nog beter gezegd, reken nu eens af met de wetten uit je schatkist. Doe je dat niet, negeer je het: dan is je eerste burn-out zeker nakende.

Je Ego is dus in staat om direct je emoties te besturen. Hij gebruikt ze in zijn voordeel, om zijn gelijk te rechtvaardigen. Als hij bijvoorbeeld besluit iets grondig af te keuren, dan zoekt hij de passende emotie bij, zoals verontwaardiging. Omdat jij dat voelt, lijkt het of alles klopt en echt is. Er is nog een andere instantie die iets met jouw emoties kan doen, dat is je Intuïtie.

Zij is niet in staat om zo rechtstreeks je emoties te manipuleren, maar ze pookt er wel in als je niet naar behoren reageert op haar aanwijzingen. Je Intuïtie is tegelijkertijd ontstaan met jou. Toen je geboren bent was ze er en ze zal er niet meer zijn als je dood gaat. In die tussentijd (je leeftijd) is ze je beste vriendin en is ze je interne beschermengel. Als ze aanvoelt dat je op het punt staat iets te doen of te beleven dat niet goed voor je is, dan geeft ze onmiddellijk en onophoudelijk signalen van onrust aan je. Dat doet ze via je emoties. Als je niet reageert op haar signalen (of beter: als je Ego besluit haar te negeren), dan maakt ze die signalen sterker en voel jij een vorm van steeds sterker wordende onrust, onzekerheid, zelftwijfel, angst enzovoorts. Overigens, als je op het punt staat iets te doen dat geen kwaad kan, dan hoor je haar niet of ze spint zachtjes en tevreden.

Helaas hebben we je in dit werelddeel niet goed geleerd en soms zelfs afgeleerd om naar je Intuïtie te luisteren en haar te negeren. De mens wil zowat alles met zijn Ego en vanuit zijn derde brein (het management brein) beoordelen, controleren en beheersen, dus luisteren we niet naar zoiets zweverigs als onze Intuïtie.

Maar ja, je kan haar wel negeren: ze geeft echter nooit op en op een bepaald moment wordt dat gevoel zelfs een gewoonte en onderdeel van de situatie waarin je verblijft.

Bijvoorbeeld, als je in een baan bent terecht gekomen die niet goed voor je is, dan zal je Intuïtie de hele periode dat je daar werkt ervoor zorgen dat je je onzeker of ongelukkig voelt zonder dat je weet waarom. Tenminste zolang je geen beslissing neemt om er weg te gaan. Jij denkt intussen, door het negeren van de signalen, dat je misschien depressief aan het worden bent. Ze doet je dus pijn via haar signalen aan je emoties. En wie reageert er op pijn … juist, je Ego.

Blijkbaar leren we door pijn te voelen, te beleven. In ieder geval op fysiek niveau. Reken maar na: wie zijn gat brandt, doet dat niet makkelijk nog eens. Je kijkt de volgende keer veel beter uit.

Ons oudste, reptiele brein regelt dit ‘lessentrekken’ vooral via je Intuïtie voor je fysieke overleving maar het wordt overstemd door het Ego bij sociale problemen. En omdat het Ego pas veel later in de evolutie is ontstaan kunnen we onze Intuïtie niet meer zo goed horen. Je Ego heeft geleerd zijn eigen weg te gaan op basis van zijn schatkist. Dus ‘mieter’ je steeds in dezelfde sociale valkuil, als je niet heel bewust en overwogen de lessen wilt leren.

Dat ‘lessentrekken’ levert op dat je heel bewust en diepgaand je Wijsheid van het Zelf kunt gebruiken. Combineer je die Wijsheid met de intelligentie van het Hart, dan is je leven compleet in evenwicht met het gehele systeem.

Volgens bioloog Rupert Sheldrake ligt daarin de verbinding met het universele veld van wijsheid en kennis. We zijn verbonden (door de rechter hemisfeer in het vierde brein) met het grotere geheel, het iets-isme waar bijna iedereen zich wel bewust van is en wat sommigen een beetje eng blijven vinden.

Er is aan het eind van de vorige eeuw ontdekt (en al eerder door Rudolf Steiner beweerd) dat het Hart een eigen intelligentie heeft, die grenst aan het wonderbaarlijke. Vanuit die combinatie hoor je een aparte stem in je bewustzijn. Als het Hart mag samenwerken met het Ego dan ontstaat er een staat van flow. Een verbinding tussen jou en de rest van de mensheid die de intentie van vrede heeft.

En als er nu iets gebeurt dat niet deugt, dan is het je Ego, bevrijd van zijn oude wetten en triggers, die je beschermt in het werkelijke nu. Zo leef je je leven vanuit je authenticiteit en in balans met de rest van de werkelijkheid.

Zo is het in beeld gebracht:

 

Opdracht om je schatkist te ontdekken

Denk eens na over je eigen triggers en schrijf ze daarna op als wetten.

Gebruik de volgende hulpzinnen:

  • ik trigger altijd op …
  • ik raak van streek door…
  • ik kan niet tegen …

Bijvoorbeeld

Ik trigger altijd op … een vorm van minachting! Als iemand mij kleineert of onderuit haalt, dan reageert mijn Ego met een sneer of een rake opmerking. Soms klap ik zelfs dicht. Ik voel dan een steek in mijn borst en afwijzing. De wet luidt dan: ‘Gij zult mij en anderen in mijn nabijheid nooit minachten!’

 Schrijf ook je wetten op en neem ze mee naar het braininar:

  • gij zult …
  • ik moet…
  • gij zult nooit …